عضویت / ورود به سایت

 

تماس با ما

اطلاعات تماس

مسعود منتظری شاه توری

آدرس:
تماس با ما


تلفن: 33199100
فکس: 33199101
تلفن 24 ساعته: 33807070
دفتر سهروردی: 88505052
دفتر تهرانپارس: 77874767
دفتر نیاوران: 22708067
دفتر آهنگ: 33054141
Web: www.homadis.ir
E-mail:masud@homadis.ir
E-mail: masud @kingtour.ir
Yahoo ID: tourism_i@yahoo.com
Skype 1: SHAHTOURI

موبایل 09121439643
مدیریت سایت: مسعود منتظری شاه توری
سمت : رئیس هیات مدیره شرکت قصر هَُمادیستلفن: 33199100

فکس: 33199101

فرم تماس

قسمتهای ضروری*

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

        تماس با ما   

   

 

 

      تلفن :   33199100

      فکس:  33199101

      تلفن 24 ساعته:  33807070

      دفتر سهروردی: 88505052

      دفتر تهرانپارس:  77874767

      دفتر نیاوران:      22708067

      دفتر آهنگ:       33054141

  Webwww.homadis.ir

 E-mail:masud@homadis.ir

E-mail: masud @kingtour.ir

Yahoo ID: tourism_i@yahoo.com

Skype 1: SHAHTOURI

 

      موبایل: 09121439643

   
   
   
   

 

 

 

مدیریت سایت: مسعود منتظری شاه توری

سمت : رئیس هیات مدیره شرکت قصر هَُمادیس